parallax background

УНГ заболявания в детска възраст


Аденоидна вегетация, серозен отит и ринити при децатаП

рез последните години се забелязва тенденция младите родители да търсят все по-често УНГ консултация за своите деца. В процеса на израстване всяко дете преминава през различни етапи на развитие, както по отношение на анатомичния растеж на УНГ-органите и лицевия скелет, така и по отношение на узряването на имунната система. Именно през първите години на детето, особено след започване на яслите и детските градини, всяко дете започва да трупа своя имунологична „база данни“ срещу най-честите инфекциозни причинители (вируси и бактерии), които са разпространени в обществото. Този процес обаче е свързан с чести заболявания на горните дихателни пътища и това е повод за притеснение сред родителите за здравето на детето им, както и проблем за работещото семейство в динамичния ни свят.

Къде е границата между нормалната заболеваемост в детска възраст и хронификацията на определени възпалителни заболявания?

Като основен „виновник“ с или без право за тези проблеми в детска възраст редовно бива сочена фарингеалната тонзила намираща се в носоглътката, или така познатата в обществото „трета“ сливица. Това е функционален проблем, който е многофакторен, и оценката дали е необходимо консервативно или хирургично лечение често се разминава между различните специалисти. За да може да се направи максимално ефективна оценка дали има хроничен проблем е необходимо да се оцени самата сливица в един определен диапазон време (в динамика), наличието на симптоми на затруднено дишане у детето, наличие на сънна апнея в детска възраст, честота и характер на инфекциите от страна на горни дихателни пътища, засягане на функцията на Евстахиевата тръба и наличието на серозен отит и прочие фактори.

Всяка оценка на определен фактор е по-добра, когато е обективизирана.

В медицинския център разполагаме с гъвкав видео ендоскоп последно поколение Storz с диаметър от 2.9 мм, който позволява оглед на детския нос и носоглътка и съответно видео обективизация на големината на фарингеалната тонзила и проследяването й в динамика. Разбира се е необходимо съдействие и от страна и на детето, което е индивидуално при всеки отделен случай.
В медицинския център има наличен също последно поколение тимпанометър за обективна оценка на средното ухо и наличието на т.нар. „серозен“ отит при деца. Внимание – еднократното наличие на излив/течност в тъпанчевата кухина не е показание да бъдат веднага поставяни „тръбички“ при малките пациенти.
Чрез обективизирането на тези фактори и анализа на клиничните данни, може да дадем един балансиран и точен отговор, за това дали е нужно определено лечение и какво да е то на базата на правилата на медицината на доказателствата.